Meziklasí 🌾🏘️🌾


Nález historické mapy 🗺

Novinky

V nedávné době jsme mohli být svědky nálezu jednoho z nejvýznamnějších artefaktů meziklaské historie. Jedná se zatím nejpodrobnější historickou mapu Meziklasí a jeho okolí. Mapa byla nalezena v domě jednoho meziklaského usedlíka. Byla totiž nacpaná v díře ve střeše. Pravděpodobně nějaký jeho předek díru mapou zacpal, aby mu neteklo do stavení.

Scan nalezené historické mapy

Radiouhlíková metoda určila datum vzniku na rok 2003, což historiky překvapilo. Nikdo z nich totiž nevěřil, že už v té době Meziklasí disponovalo technologiemi na výrobu této mapy. Také je to první záznam toho, že Meziklasané se v minulosti zajímali i o okolí mimo vesnici.

Originál nalezené mapy bude vystaven v meziklaském muzeu hned jakmile bude dostavěno. Odhad data dokončení stavby vedení vesnice určí až poté co stavba vůbec započne.

V dnešní době ovšem existují již mnohem podrobnější mapy. Například mapy poskytované společností Google, obsahují satelitní snímky i přesnou polohu meziklaského moře.