Meziklasí 🌾🏘️🌾


Metody zjištění věku obyvatel 👨👩

Vědecké články

Při demografickém průzkumu terénu narazili první objevitelé tehdy ještě neznámého světa, Meziklasí, na problém. Přišli totiž na to, že místní domorodci neuznávají existenci času a zároveň neumí počítat nic jiného než žáby (a ty jen na prstech, tedy do sedmi). Z tohoto důvodu nebylo možné tradičními metodami určit jejich věk.

Tento článek podrobně rozebírá několik metod, které toto omezení vynalézavými způsoby obcházejí a jsou na tento problém v praxi používány.

Metoda počítání letokruhů

První metoda spočívá v tom, že z těla jedince je vyříznut kolmým řezem plátek, na kterém jsou následně spočítány letokruhy. Tato metoda je velmi přesná, efektivní, ale dnes již nepoužívaná, jelikož se při opakovaném používání obyvatelé Meziklasí zkracovali.

V místní kronice byla tato metoda komentována meziklaským rodákem Robinem následně:

Jiakmile zjapomenu, kolik mi to jie, tak budu zjase o kjus menšjí.

Metoda rozboru lišejníků

Protože obyvatelé Meziklasí se kvůli nedostatku přirozených predátorů nemají důvod pohybovat obzvláště rychle, tak zpravidla ze severní strany obrůstají lišejníky. Z množství vrstev lze tedy odhadnout přibližné stáří jednotlivce, či při případném „srůstu“ i skupiny.

Tato metoda je však výrazně ovlivňována tuhostí zimy, proto je velmi nepřesná – z těchto důvodů se od ní proto časem upustilo, což v dopise své tetě z Bruntálu zachycuje poeticky nadaný meziklaský rodák Ygor:

Každé léto, milá teto,
lišejníky lišejí.
Na zimu však usychají,
a vědci se divějí.

Metoda analýzy evoluce v botě

Jak je obecně známo, meziklasští domorodci celá tisíciletí nenosili boty, protože nevěděli, že mají nohy. Proto je jako první s naložením značného úsilí obuli až jejich objevitelé (tehdy se pouze jednalo o lidskou obdobu kroužkování holubů). Protože si od té doby nikdo v Meziklasí boty nesundal, začal se v nich vyvíjet samostatný ekosystém, což mimo jiné znamená, že podle evolučního stádia organismů v botách lze velice přesně určit stáří jedince.

U nejmladších zástupců jsou zpravidla pozorovány kolonie jednobuněčných organismů (± buňka), které sami o sobě příliš zajímavé nejsou. Naopak u nejstarších jedinců byly zaznamenány komplexní ekosystémy, někdy dokonce až civilizace inteligentního života s vlastními zvyky, řečmi a božstvy. Tato metoda je bohužel velmi nákladná a zvláště nebezpečná, jelikož se při ní může pozorovatel nadýchat atmosféry ekosystému z boty, či být ekosystémem napaden.

V místní kronice byl nalezen komentář jednoho ze straších obyvatel i k této metodě:

Levá haxna vyhlásila mezibotovou válku pravé haxně. U toho kraválu se nedá spát.

Radiokarbonová metoda

Tato metoda se používá již řadu let v archeologii. Protože mezi archeologií a demografickým průzkumem v Meziklasí není rozdíl, byla vyzkoušena i tato metoda. Bohužel, výsledky získané touto metodou byly ovlivňovány radiací z místních žab. Proto uchazeči o měření věku touto metodou byli posláni do olovem izolované místnosti 250 metrů pod zemí. Zde musí strávit čas rovnající se poločasu rozpadu Uranu 238. Až poté se může uskutečnit měření. Tuto metodu nemohu hodnotit, protože všichni uchazeči zatím stále čekají pod zemí.