Meziklasí 🌾🏘️🌾


Názvosloví zvířat 🐶

Vědecké články

Ve spolupráci s vědeckou komunitou vytvořila meziklaská elita systém názvosloví zvířat, jehož účelem je za co nejkratší čas podat o zvířeti co možná nejvíce přesných informací. Tento článek zachycuje výsledek jejich snažení a rovněž slouží jako dokumentace k tomuto mezivesničně uznávanému standardu.

Tvorba základu

Převést jméno zvířete na základní tvar názvosloví lze provést v několika jednoduchých krocích:

 1. Přeložte název zvířete do angličtiny.
 2. Pokud má slovo více než dvě slabiky, tak jej na dvě slabiky zkraťte.
 3. Pokud upravené slovo končí na samohlásku, tak ji odstraňte.
 4. Na konec slova přidejte písmeno o.

Zde je několik příkladů správného převodu:

 • Ptakopysk → Plato
 • Slon → Elo
 • Pes → Dogo
 • Žirafa → Giro

Poznámka: základ pro rybu by měl podle pravidel být fisho, ale pro lepší výslovnost lze rovněž použít aquo.

Tabulka koncovek

Koncovka Význam
-berg ledovec ve tvaru zvířete, který potopil loď s Leonardem DiCapriem
-bijce lovec specializující se na konkrétní zvíře
-bit1 zkamenělina předka zvířete
-br obrovská varianta zvířete
-burger hamburger připravený ze zvířete
-burg zvířecí šlechtický rod původem z Německa
-bus vozidlo uzpůsobené k převážení konkrétního zvířete
-by rugby, ale místo míče je zvíře
-cern urychlovač zvířat, který slouží k vědeckým účelům
-cest čin, kvůli kterému Vás Vaši příbuzní přestali zvát na rodinné události
-coin další naprosto zbytečná kryptoměna, která má ve znaku zvíře
-con konference organizovaná pro fanatické fanoušky zvířete
-craft klon hry Minecraft, který naprogramovalo zvíře
-fuga zařízení, které odstředivou silou rozdělí zvíře na látky podle hustoty
-graf topologický graf ve tvaru zvířete
-id geologický útvar utvořený ze zvířete
-in heroin s příchutí zvířete
-ko umělecký směr význačný tlustými sochami zvířete
-láda čokoláda ve tvaru zvířete
-la gondola vyrobená ze zvířete
-land zábavní park se zvířecí tématikou
-lit socha zvířete vytesaná z jediného kusu kamene
-logie vědní obor zabývající se daným zvířetem
-logo logo společnosti vlastněné zvířetem
-log vědec zkoumající určité zvíře
-lýza chemický postup, kterým dokážete přítomnost zvířete v roztoku
-lyzér paralyzér, který místo elektřinou paralyzuje ránou zvířetem
-man komiksový superhrdina, jehož skrytá identita je zvíře
-metal2 další z nepřeberného množství subžánrů metalu, který je doprovázen zvuky zvířete
-metr jednotka definovaná délkou zvířete
-mor stvoření ve fantasy románu Joanne Rowlingové, která o něm zpětně prohlásí, že je gay
-mut zvíře s kly
-náda limonáda připravená ze zvířete
-nátor robotické zvíře z budoucnosti ztvárněné Arnoldem Schwarzeneggerem
-naut3 zvíře, které je astronaut
-nium těžký prvek objevený zvířetem
-pád vodopád, kde místo vody padají zvířata
-pogo pogo, kterého se účastní zvíře
-ria bájné podzemní město ve Středozemi zkonstruované zvířetem
-rigami origami ve tvaru zvířete
-r provizorní vor vyrobený svázáním zvířat k sobě
-rtila mexický pokrm připravený ze zvířete
-script programovací jazyk, ve kterém jsou povolené pouze identifikátory zvuků, které zvíře vydává
-spinner antistresová pomůcka vyrobená z ložiska a zvířete
-stán absolutistický stát řízený zvířetem
-stein zvíře, které je členem německé industrial-metalové skupiny
-steroid4 zvíře, které spadlo z vesmíru
-syntéza na zeleno obarvené zvíře, které si myslí, že je kytka a nikdo jej nemůže přesvědčit o opaku
5 zvíře, jehož mentální rozpoložení lze nejlépe popsat slovem Langoš
-téka6 půjčka na pořízení zvířete
-tron elementární částice objevená řízenou srážkou zvířat ve zvířecím urychlovači
-t7 robotická verze zvířete
-vaná vybíjená hraná se zvířaty
-vice silný alkoholický nápoj připravený ze zvířete
-vna místo, kde si lze vypůjčit zvíře
-vník strom, který má jako plod zvíře
-werk8 zvíře, které je průkopníkem elektronické hudby

Pozn.: některé z významů položek byly na žádost organizace PETA po(u)praveny.

Příklady použití ve větách

Zde naleznete několik vět, které se podařilo autorům názvosloví zachytit v každodenních rozhovorech meziklaských obyvatel:

 • Už jsi zkusila ten Whalocoin? Ne, ale cena Dogocoinu teď docela roste.
 • Ve dne obyčejný úřední krab, v noci hrdina bojující se zločinem – Craboman!
 • Křižník Játanic se potopil po nárazu do birdobergu.
 • Jen si tak kopu na zahradě a vykopu duckoid…
 • Slyšel jsi už ten novej singl od Squidosteinu? Inkoust na reklamní letáky prej vyráběli sami!
 • U snailografu nemá smysl hledat minimální kostru, jelikož je bezobratlý a trvalo by to stejně moc dlouho.
 • Požádal mě o ruku při romantické plavbě na sheepole.
 • Padaj mi kalhoty, protože jsem musel toho hada, kterýho používám místo pásku vrátit do snakovny.

Ilustrační obrázky

Craboman
Craboman
Hipporigami
Hipporigami
Owlot
Owlot
Whalocoin
Whalocoin
Trilobit
Trilobit
squirronaut
Squirronaut
 1. trilobit je předek nikdy nenalezeného zvířete trilo 

 2. známým příkladem frogometalu je skupina Vikig Jesus 

 3. první dogonaut byla Laika 

 4. první dogosteroid byla bohužel taky Laika 

 5. tato koncovka je překvapivě užitečnější a frekventovanější, než se může na první pohled zdát 

 6. hypotéka v původním slova smyslu byla nákladná půjčka na hrocha, která kvůli postupnému ústupu hrochů do hor a do seriálů KSP přejala význam nákladné půjčky 

 7. jediné zvíře rozbíjející tuto koncovku je Robin, protože robotický Robin je robot… což může být v některých situacích matoucí 

 8. název skupiny Kraftwerk je jen zkomolenina slova Crabowerk