Meziklasí 🌾🏘️🌾


Tradiční meziklaská medicína 🗜

Vědecké články

Jako každá světová kultura s tisíciletou historií má i ta meziklaská vlastní názor na to, jakým způsobem léčit nemocné, zraněné a Robina. Ten se ale od ostatních liší takovým způsobem, že místo tradičního symbolu medicíny byl raději použit symbol svěráku.

Tradiční vesnická medicína prošla v průběhu času značnými změnami, jejíž kulminaci1 popisuje tento článek.

Prvopočátky lékařství

Jelikož se lékařství rozvinulo v oblasti až když překladatelé vysvětlili obyvatelům Meziklasí význam onoho slova, tak první pokusy příliš zdárně nekončily. Až příliš pozdě si meziklasané uvědomili, že příliš cínu na medicínu nepotřebují, proto výroba cínového svěráku na zlomeniny nebyla dokončena. Symbol však zůstal.

Učení MŮŮŮDr. Stračeny

Toto učení je starší než jeho alternativy, čemuž odpovídá jeho jednoduchost, ale také i jeho efektivita.

Nemoci se snaží léčit doživotním zákazem používat písmeno „c,“ záměnou hovězího a tuleního masa v potravě za ovesné vločky a v neposlední řadě pravidelným cvičením ve formě kosení trávy a jejího dovážení do kravína.

Úspěšnost léčení byla bohužel tak malá, že se od tohoto učení časem upustilo.

Metody MUDr. Wasila

Doktor Wasil vyvinul několik revolučních metod léčení, které výrazně zvýšily jak procento úplně vyléčených, tak rovněž snížily procento těch, kteří by nemocní být v budoucnu mohli (podrobněji vysvětleno dále).

Léčba uvědoměním

Tato metoda spočívá v pacientově uvědomění si svého problému a aplikování tradiční anglické věty „majnd ouvr bady.“ Záznam v meziklaské kronice o aplikaci této metody vypadá následně:

Pacient: Dobrý den, pade doktore. *kejch*
Doktor: Dobrý den, co Vás trápí?
Pacient: Jsem nemocdý. *smrk*
Doktor: A co Vám je?
Pacient: Mám chřipku. *zvuk motorové pily*
Doktor: A Vy chcete být nemocný?
Pacient: Nechci, pade doktore.
Doktor: Tak nebuďte.
Pacient: Ajó! To mě nenapadlo. Děkuji, pane doktore.
Doktor: Rád jsem Vám pomohl. Zde je Váš účet za léčbu.

Léčba prevencí

Léčba prevencí je založena na jednoduché myšlence:

nemůžou Vás bolet nohy, když nohy nemáte

Pro přílišnou grafičnost nebudeme podkládat žádnými záznamy. Úspěšnost metody necháme čtenáři na rozmyšlenou.

Léčba statistikou

Metoda spočívala v tom, že doktor předepsal jako lék jednu z náhodných látek v jeho šuplíku a zaznamenával procento lidí, které se k němu s nemocí vrátilo. Ze začátku byly testovány běžné substance jako písek, piliny, či Vitana™. Ty ale bohužel neměly požadovaný léčebný účinek, proto byly později testovány i látky chemické.

MUDr. Wasil, podle jeho slov, objevil všeholék. Jako důkaz použil statistiku, ze které vyplynulo, že nikdo, komu byl lék předepsán, si po jeho užití už nikdy nestěžoval. Dokonce se už nikdy u něho v ordinaci ani její blízkosti neukázal! Ingredience toho léku však doktor Wasil odmítal prozradit.

Až po jeho smrti vyšlo najevo, že lék byla směsice máty, ořechů, smetany a cyankálí2 v poměru 1:3:2:15.

Rovněž v záznamu z kroniky bylo zjištěno, že jeden Wasilův pacient zkoumal, zda není souvislost mezi nalezením všeholéku a exponenciálním poklesem obyvatel. Bohužel se ve své práci příliš daleko nedostal, jelikož jej rozbolelo v krku.

  1. Autorům připadalo, že by se do vědeckého článku mělo umístit alespoň jedno slovo, které nevědí co znamená. Proto doufají, že se sem kontextově hodí. 

  2. Kyanid draselný (KCN).